topbar

Bơm Nước POCO - 3Pha - B2

Sắp xếp:
BƠM NƯỚC POCO 3FA N3P - 30B2 - 40HP


Xem chi tiết

BƠM NƯỚC POCO 3FA N3P - 30B2 - 40HP

Mã SP: SP720

24.495.000₫
Bơm Nước POCO Điện áp: 380V - 3FA Công suất: 40HP Hút sâu 8 mét Cột áp: 97 mét Lưu lượng: 110 m3/h...
BƠM NƯỚC POCO 3FA N3P - 22B2 - 30HP


Xem chi tiết

BƠM NƯỚC POCO 3FA N3P - 22B2 - 30HP

Mã SP: SP718

19.190.000₫
Bơm Nước POCO Điện áp: 380V - 3FA Công suất: 30HP Hút sâu 8 mét Cột áp: 88 mét Lưu lượng: 100 m3/h...
BƠM NƯỚC POCO 3FA N3P - 18.5B2 - 25HP


Xem chi tiết

BƠM NƯỚC POCO 3FA N3P - 18.5B2 - 25HP

Mã SP: SP714

16.140.000₫
Bơm Nước POCO Điện áp: 380V - 3FA Công suất: 25HP Hút sâu 8 mét Cột áp: 70 mét Lưu lượng: 80 m3/h...
BƠM NƯỚC POCO 3FA N3P - 15B2 - 20HP


Xem chi tiết

BƠM NƯỚC POCO 3FA N3P - 15B2 - 20HP

Mã SP: SP713

14.340.000₫
Bơm Nước POCO Điện áp: 380V - 3FA Công suất: 20HP Hút sâu 8 mét Cột áp: 61.5 mét Lưu lượng: 75 m3/h...
BƠM NƯỚC POCO 3FA N3P - 11B2 - 15HP


Xem chi tiết

BƠM NƯỚC POCO 3FA N3P - 11B2 - 15HP

Mã SP: SP712

13.080.000₫
Bơm Nước POCO Điện áp: 380V - 3FA Công suất: 15HP Hút sâu 8 mét Cột áp: 56.5 mét Lưu lượng: 70 m3/h...
BƠM NƯỚC POCO 3FA N3P - 7.5B2 - 10HP


Xem chi tiết

BƠM NƯỚC POCO 3FA N3P - 7.5B2 - 10HP

Mã SP: SP709

8.520.000₫
Bơm Nước POCO Điện áp: 380V - 3FA Công suất: 10HP Hút sâu 8 mét Cột áp: 39.4 mét Lưu lượng: 70 m3/h...
BƠM NƯỚC POCO 3FA N3P - 5.5B2 - 7.5HP


Xem chi tiết

BƠM NƯỚC POCO 3FA N3P - 5.5B2 - 7.5HP

Mã SP: SP708

7.950.000₫
Bơm Nước POCO Điện áp: 380V - 3FA Công suất: 7.5HP Hút sâu 8 mét Cột áp: 31.5 mét Lưu lượng: 65 m3/h...
BƠM NƯỚC POCO 3FA N3P - 4B2 - 5.5HP


Xem chi tiết

BƠM NƯỚC POCO 3FA N3P - 4B2 - 5.5HP

Mã SP: SP707

5.880.000₫
Bơm Nước POCO Điện áp: 380V - 3FA Công suất: 5.5HP Hút sâu 8 mét Cột áp: 24.2 mét Lưu lượng: 60 m3/h...

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền: