topbar

Bơm Nước POCO - 3Pha - B3

Sắp xếp:
BƠM NƯỚC POCO 3FA N3P - 22B3 - 30HP

Xem chi tiết

BƠM NƯỚC POCO 3FA N3P - 22B3 - 30HP

Mã SP:

19.950.000₫
Bơm Nước POCO Điện áp: 380V - 3FA Công suất: 30HP Hút...
BƠM NƯỚC POCO 3FA N3P - 18.5B3 - 25HP


Xem chi tiết

BƠM NƯỚC POCO 3FA N3P - 18.5B3 - 25HP

Mã SP: SP732

16.150.000₫
Bơm Nước POCO Điện áp: 380V - 3FA Công suất: 25HP (18.5 KW) ...
BƠM NƯỚC POCO 3FA N3P - 15B3 - 20HP

Xem chi tiết

BƠM NƯỚC POCO 3FA N3P - 15B3 - 20HP

Mã SP:

14.340.000₫
Bơm Nước POCO Điện áp: 380V - 3FA Công suất: 20HP Hút...
BƠM NƯỚC POCO 3FA N3P - 11B3 - 15HP


Xem chi tiết

BƠM NƯỚC POCO 3FA N3P - 11B3 - 15HP

Mã SP: SP730

13.080.000₫
Bơm Nước POCO Điện áp: 380V - 3FA Công suất: 15HP Hút...
BƠM NƯỚC POCO 3FA N3P - 7.5B3 - 10HP


Xem chi tiết

BƠM NƯỚC POCO 3FA N3P - 7.5B3 - 10HP

Mã SP: SP729

8.520.000₫
Bơm Nước POCO Điện áp: 380V - 3FA Công suất: 10HP Hút sâu 8 mét Cột áp: 57.5 mét Lưu lượng: 40 m3/h...
BƠM NƯỚC POCO 3FA N3P - 5.5B3 - 7.5HP


Xem chi tiết

BƠM NƯỚC POCO 3FA N3P - 5.5B3 - 7.5HP

Mã SP: SP728

7.650.000₫
Bơm Nước POCO Điện áp: 380V - 3FA Công suất: 7.5HP Hút sâu 8 mét Cột áp: 48 mét Lưu lượng: 35 m3/h...
BƠM NƯỚC POCO 3FA N3P - 4B3 - 5.5HP

Xem chi tiết

BƠM NƯỚC POCO 3FA N3P - 4B3 - 5.5HP

Mã SP:

5.850.000₫
Bơm Nước POCO Điện áp: 380V - 3FA Công suất: 5.5HP Hút sâu 8 mét Cột áp: 36 mét Lưu lượng: 40 m3/h...
BƠM NƯỚC POCO 3FA N3P - 3B3 - 4HP


Xem chi tiết

BƠM NƯỚC POCO 3FA N3P - 3B3 - 4HP

Mã SP: SP725

4.850.000₫
Bơm Nước POCO Điện áp: 380V - 3FA Công suất: 4HP Hút sâu 8 mét Cột áp: 31 mét Lưu lượng: 35 m3/h...
BƠM NƯỚC POCO 3FA N3P - 2.2B3 - 3HP


Xem chi tiết

BƠM NƯỚC POCO 3FA N3P - 2.2B3 - 3HP

Mã SP: SP724

3.960.000₫
Bơm Nước POCO Điện áp: 380V - 3FA Công suất: 3HP Hút sâu 8 mét Cột áp: 22 mét Lưu lượng: 35 m3/h...
BƠM NƯỚC POCO 3FA N3P - 1.5B3 - 2HP


Xem chi tiết

BƠM NƯỚC POCO 3FA N3P - 1.5B3 - 2HP

Mã SP: SP722

3.600.000₫
Bơm Nước POCO Điện áp: 380V - 3FA Công suất: 2HP Hút sâu 8 mét Cột áp: 18.5 mét Lưu lượng: 35 m3/h...

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền: